Кукла Егејско

Skip Navigation LinksПочетна : Детали за производот

Newsletter

Бидете навремено известени за сите промотивни понуди
Детали за производот - Кукла Егејско
w
     Кукла Егејско, тема од народното творештво. 
     Носијата е изработена од природни материјали од кои се изработувале носиите.
     Рачна изработка, уникатен приомерок. Димензии 12х30см, тежина до 0,2кг      

    Народните носии се еден од највепечатливите елементи на македонската фолколорна традиција. Тие се израз на практичните потреби, но и длабоките инспирации на Македнонецот во создавањео на сопствената култура.

     Народниот вез, исто така, е значаен сегмент од големото културно наследство на македонскиот народ. Изработуван од македноската жена-везачка, тој во себе ги содржи духовните и естетските сваќања доминантни за овие простори.
     По својата декоративност и богати украси посебно се издвојува невестинската носија.

     Во изработката на носиите од Егејскиот крај преовладуваат ткените материјали, плиш, сомотот. Карактеристична е футата во црвена или црна боја. Исто така за овој крај карактеристични се марамите украсени со парички.    Во украсите преовладува злато, ѓердани и во овој крај послабо е застапена волната како материјал за изработка, веројатно под влијание на топлите климатски услови.

  Цена 24,27
Instagram logo