Приватност

Skip Navigation LinksПочетна : Приватност

 

     Со регистрација на www.kulturnariznica.mk секој посетител и корисник се согласува и прифаќа да ги даде своите лични податоци за успешна реализација на нарачките односно купувањето и доставата на производите.

     Податоците кои се оставени на сајтот ќе бидат искористени единствено за намената за која се дадени, нарачката на купените производи.

 

      За податоците кои купувачот ги дава, ќе бидат превземени сите неопходни мерки за нивна заштита.
      За безбедноста на дадените податоци  ќе се погрижат:
- КУЛТУРНА РИЗНИЦА Скопје творец на оваа веб страница;
- УНИ Банка - Универзална Инвестициона Банка АД Скопје

со кои имаме склучено договор за реализација на плаќањата;
- процесинг центарот CASYS каде се реализираат трансакциите.


     При секое плаќање со  платежна картичка се внесуваат податоците од платежната картичка на веб страната  на Касис процесинг центарот.

     Автентикацијата на имателот на картичката се прави со помош на CVV2 / CVC2 автентикација и со помош на 3Д безбедоносен модул се прави безбедносна автентикација.

      По извршуваењето на плаќањето, купувачот се пренасочува повторно на страницата на трговоецот и добива информација за успешноста на финасиската тансакција.