Големата мајка

Skip Navigation LinksПочетна : Детали за производот

Newsletter

Бидете навремено известени за сите промотивни понуди
Детали за производот - Големата мајка
w
Големата мајка
    Рачна изработка споед археолошки мотив. Теракот, изработена од специјална смеса на глина, печена и обликувана.
     Димензии: Мала-10х6х6 см, 0,130 кгр   Средна-16-10-10 см, 0,400 кгр   Голема-23х12х12 см, 0,950 кгр.

     Големата мајка божица на плодноста во улога на семејно светилиште кое го чува мирот во домот, претставена е како заштитничка на домот и семејството и како мајка хранителка.
     Големата мајка, единствена и специфична е  за регионот на Скопје каде е пронајдена.
     Скопско во минатото сосвојата климатска и еколошка поставеност овозможило повеќе милениуско човечко дејание низ неолитската епоха.
     Неолитскиот локалитет Тумба Маџари , скопско.
     Почетокот на населбата е втемелен пред 8000 година, те во раниот неолит, интезивно се развива низ среден и згаснува во доцниот неолит, пред 4000 години.
  Цена 600,00 ден.
Производот има повеќе можности за избор и можете да го нарачате во некоја од следниве варијанти: Големина
Instagram logo