Медаљон

Skip Navigation LinksПочетна : Детали за производот

Newsletter

Бидете навремено известени за сите промотивни понуди
Детали за производот - Медаљон
w

     Медаљон, тема од народното творештво. 

     Изработена на бакарна фолија и поставена на дрвена основа.
     Рачна изработка, уникатен приомерок. Димензии 18х23х3см, тежина до 0,6кг    
 
     Составен дел на народните носии се украсите, а во зависност од облеката и пригодата такви биле и украсите. Tиe се изработувале во форма на крст, разни медаљони, брошеви, обетки, мангура и сл.       
    Украсувањето на носитте е стара традиција, особено на предниот дел на градите.
     Медаљон златен од 14 век, пронајден е на локалитетот Ѓуриште, Свети Николе. Медаљонот се поврзува со личноста на Марија Палеологова на која и припаѓал оваој медаљон. На него има вкрстено вметнати сакопоцени камења, алмандини, во кој се чуствуваат западноевропските елементи и се вбројува во групата на луксузни накити од средниот век.
     Во изработката на експонатите, покрај моментот на автентичноста присутна е и креативноста на авторот во преточувањето на откриените артефакти.
 
  Цена 1.700,00 ден.
Instagram logo