Тапанџија

Skip Navigation LinksПочетна : Детали за производот

Newsletter

Бидете навремено известени за сите промотивни понуди
Детали за производот - Тапанџија
w
     ТапанџијаПРОДАДЕНО!
тема од народното творештво.
     Темата е изработена на бакарна фолија и поставена на дрвена основа.
     Рачна изработка, уникатен примерок. Димензии 22х29х3см, тежина до 0,9кг
     Сликите се автентични и го претставувал народот, неговиот национален идентитет, навиките, обичаите, неговиот живот. Преку ликовите во сликите, всушност се пренесува добродушноста и племенитата душа на народниот човек. 
      Познато е дека народот низ песната и играта ги изразувал своите убави и тажни моменти.Така народниот фолклор е претставен преку машки ликови како изведувачи на народни инструменти па така се израборуваат слики со разни теми од животот како тапанџија, гајдаџија, зурлаџија  итн.
      Во изработката на експонатите, слики на бакар, покрај моментот на автентичноста присутна е и креативноста на авторот во преточувањето на откриените артефакти.
  Цена 1.800,00 ден.
Instagram logo