Престолен крст 2214

Skip Navigation LinksПочетна : Детали за производот

Newsletter

Бидете навремено известени за сите промотивни понуди
Детали за производот - Престолен крст 2214
w
Престолен крст 2214
Тема од народното творештво.
      Рачна изработка , уникатен примерок. Темата е изработена на месингана фолија поставена во дрвена застаклена рамка.
Димензии 27х20 см, 0,620 кг     
       Крстот како симбол на христијанството се сретнува во речиси секој дел од животот, иако за него се знаело и многу пред христијанството. Како мотив тој често се сретнува и во народниот накит. 
     Тој е симбол на плодноста и симбол на обновување на животот. Во употреба е од рагањето, односно овој симбол го прати човекот од рагањето па низ целиот негов живот. 
     Престолениот крст датира од преминот на 18 кон 19 век, од Струмица. Употребуван е за просветување на вода. Комбинација  е на два крстови ,еден метален еден дрвен. Самата резба како орнамент преставува изворен знак за распознавање на животворноста на Христијанството.
    Во изработката на експонатите, покрај моментот на автентичноста, присутна е и креативноста на авторот во преточувањето на откриените артефакти.
w w   Цена 2.950,00 ден.
Instagram logo