Златна посмртна маска 2209

Skip Navigation LinksПочетна : Детали за производот

Newsletter

Бидете навремено известени за сите промотивни понуди
Детали за производот - Златна посмртна маска 2209
w
Златна посмртна маска 2209
     Рачна изработка , уникатен примерок. Темата е изработена на месингана фолија поставена во дрвена застаклена рамка.
Димензии 22х22 см, 32х32 см     
     При големите археолошки ископувања на Самуиловата тврдина во Охрид откриени се поголем број гробови и гробници кои припаѓале на жителите на античкиот Лихнид – денешен Охрид. Временската припадност на оваа гробница и на сите наоди во неа е 5 век пр. н.е. и е најстаро погребување во рамките на лихнидската некропола.
     Најзначајно откритие е  златната посмртна маска. Во 1918 и 1934 година се откриени, исто така, надалеку прочуените четири златни маски (денес две во Белгад и две во Софија).
     Во изработката на експонатите, покрај моментот на автентичноста присутна е и креативноста на авторот во преточувањето на откриените артефакти.
w w   Цена 2.550,00 ден.
Instagram logo