Медаљон 2205

Skip Navigation LinksПочетна : Детали за производот

Newsletter

Бидете навремено известени за сите промотивни понуди
Детали за производот - Медаљон 2205
w
Медаљон 2205
Тема од народното творештво
       Рачна изработка , уникатен примерок. Темата е изработена на месингана фолија поставена во дрвена  застаклена рамка.
   Димензии 13,5х15.5 см, 0,130 кг  
 
 Составен дел на народните носии се украсите, а во зависност од облеката и пригодата такви биле и украсите. Tиe се изработувале во форма на крст, разни медаљони, брошеви, обетки, мангура и сл.       
     Медаљон златен од 14 век, пронајден е на локалитетот Ѓуриште, Свети Николе. Медаљонот се поврзува со личноста на Марија Палеологова на која и припаѓал оваој медаљон. На него има вкрстено вметнати сакопоцени камења, алмандини, во кој се чуствуваат западноевропските елементи и се вбројува во групата на луксузни накити од средниот век.
     Во изработката на експонатите, покрај моментот на автентичноста присутна е и креативноста на авторот во преточувањето на откриените артефакти.

 

 

w w   Цена 1.200,00 ден.
Instagram logo