Златна посмртна маска

Skip Navigation LinksПочетна : Детали за производот

Newsletter

Бидете навремено известени за сите промотивни понуди
Детали за производот - Златна посмртна маска
w
        Златна посмртна маска ПРОДАДЕНО!
        Тема од народното творештво.
        Рачна изработка, уникатен примерок. Изработена од бакарна фолија поствена на дрвена основа.Димензии 19х23 см, 0,530 кг. 
        При големите археолошки ископувања на Самуиловата тврдина во Охрид, открени се поголем број гробови и гробници кои припаѓале на жителите на античкиот Лихнид, денешен Охрид. Временската припадност на оваа гробница и на сите наоди во неа е 5 век пред н.е. и е најстаро погребување во рамките на лихнидската некропола. 
        Најзначајно откритие е златната посмртна маска. Во 1918 и 1934 година се откриени , исто така, наделеку прочуените четири златни маски( денес се наоѓаат две во Белград и две во Софија). 
         Во изработката на експонатите , покрај моментот на автентичноста , присутна е и креативноста на авторот во преточувањето на откриените артефакти.
 
 
w w   Цена 1.500,00 ден.
Instagram logo