Културното наследство на Македонија

Skip Navigation LinksПочетна : Детали за производот

Newsletter

Бидете навремено известени за сите промотивни понуди
Детали за производот - Културното наследство на Македонија
w

     Ризницата на културното наследство на Македонија, создавана во текот на праисторијата, па се до почетокот на минатото столетие, опфаќа голем број на споменици кои припаѓаат на различни историски епохи и ги одразуваат плодните творечки идеи на ова поднебје изразувано преку поединечни техники на творење како живописување, резбарење, иконописување, градителствување или пак на некој друг вид на креирање.

     Сето ова културно наследство,електронско ЦД РОМ издание, илуструрано е со преку 3343 слики и 150 колажи на многу манастири, 414 археолошки локалитети, споменици, експонати од Музејот на Македонија, аудио и видео материјал... двојазично, македонски и англиски јазик, подржано од Министерството за култура на Македонија.

       Во реализација на овој проект, учествуваа 24 експерти во својата област , како д-р Викторија Соколовска Антички накит, д-р Елица Манева Средновековен накит, д-р Сашо Коруновски Средновековна архитектура, д-р Викторија Соколовска Античка скулптура, д-р Елизабета Димитрова Мозаик, д-р Виктор Лилчиќ Ранохристијанска камена пластика, д-р Снежана Филипова Средновековна скулптура, Дарко Николовски Сакрална резба, д-р Елизабета Димитрова Фрескоживопис и многу други.

w w   Цена 2.000,00 ден.
Instagram logo