Кукла Прилепско

Skip Navigation LinksПочетна : Детали за производот

Newsletter

Бидете навремено известени за сите промотивни понуди
Детали за производот - Кукла Прилепско
w
     Кукла Прилепско, тема од народното творештво. 
     Носијата е изработена од природни материјали од кои се изработувале носиите.  
     Рачна изработка, еден приомерок. Димензии 12х30см, тежина до 0,2кг      
 
     Народните носии се еден од највепечатливите елементи на македонската фолколорна традиција. Тие се израз на практичните потреби, но и длабоките инспирации на Македнонецот во создавањео на сопствената култура.
     Народниот вез, исто така, е значаен сегмент од големото културно наследство на македонскиот народ. Изработуван од македноската жена-везачка, тој во себе ги содржи духовните и естетските сваќања доминантни за овие простори.
     По својата декоративност и богати украси посебно се издвојува невестинската носија.

     Народната носија во Прилепско, голем рамничарски предел, по бројноста на облеките и нивното украсување е позната по тоа што во минатото била една од најдекорираните и најтешки носии што тогашните жени ги носеле.
     Специфочност на носијата од овој регион е употребата на скутина, волнена ткаенина и кошула од платно со везени украси и ткаен појас од темно црвена или црна боја.
  Цена 1.500,00 ден.
Instagram logo