Македонската култура и уметност во 20 век

Skip Navigation LinksПочетна : Детали за производот

Newsletter

Бидете навремено известени за сите промотивни понуди
Детали за производот - Македонската култура и уметност во 20 век
w

       "Македонска уметност и култура во 20 век", енциклопедија за културното наследство на Македонија од минатиот век, електронско ЦД-РОМ издание, изработено двојазично, на англиски и на македонски јазик, подржано од Министерство за клутура на РМ.

      Претставува мултимедијален проект каде можат да се најдат информации и податоци од голем број на области на културата, архитектурата, музиката, сликарството, театарот, филмот... во неа се вградени над 600 страници текст, повеќе од 2000 фотографии, 73 видео и 55 аудио клипови.

    Сите содржини се собрани со помош на десетици автори од различни области на културата и уметноста, како  Архитектура: д-р Кокан Грчев, Филм: Георги Василевски, Музика: Марко Коловски, Ликовна Уметност: проф. Д-р. Владимир Величковски, Стрип: проф. Д-р Владимир Величковски, Томислав Османли, Фотографија: Роберт Јанкуловски, Литература: проф. Д-р. Виолета Димова, Елизабета Коневска, Театар: проф. Д-р. Јелена Лужина...Употребените материјали се и авторизирани и фактографски поткрепени.

  Цена 1.200,00 ден.
Instagram logo