Македоника 4

Skip Navigation LinksПочетна : Детали за производот

Newsletter

Бидете навремено известени за сите промотивни понуди
Детали за производот - Македоника 4
w

       Проектот „Македоника 4“ претставува мултимедијална енциклопедија на Република Македонија сместена на дигитален носач на податоци, CD-ROM, подржано од Министерство за култура на РМ

     Ова издание нуди информации од различни области, македонското културно наследство, историјата, филмот, театарот, музиката, науката, спортот, државата со посебен осврт на армијата, полицијата, државните органи, економијата и економските показатели, здравството и образованието, македонските природни убавини и туристички атракции, етнологија, археологија, судство, македонска кујна и статистика.

     „Македоника 4“ содржи преку 2500 страници текст, 2150 фотографии, околу 210 табели, графикони и повеќе од 4 часа видео записи, музика и surround video. Изработена двојазично, македонски и англиски јазик.   

       Сите содржини се авторски материјал на стотината соработници (еминентни експерти од своите области),како Александар Стојмилов (Географија), Анета Светиева (Етнологија),Аспасија Хаџишче (Образование и Наука),Атанас Костовски (Спорт), Васил Јотевски (Историја), Драган Тилев (Политики и ЕУ Интеграција), Каролина Чукалиева (Собрание, Влада, Претседател),Катица Зафирова (Здравство), Симе Арсеновски (Армија), Стефан Санџаковски (Кратка духовна историја на Македонија и МПЦ), Таки Фити (Економија)и дуги.

 

 

  Цена 2.200,00 ден.
Instagram logo