Добредојдовте на нашиот сајт!
    Благодариме што дозволивте да бидеме со Вас овој миг, на нашата страница насловена како „КУЛТУРНА РИЗНИЦА“ и да Ви ги претставиме историјатот и културата на народите преку нивното творештво. 
     Корените на денешното време се длабоко во минатото. Поврзете се со нив преку прикажаните творби во кои се вградени колективното памтење на голем број генереации, нивните навики , обичаи и нивниот живот. 
    Секој од производите е уникатен, фасцинира со бои и форми. Во себе го содржат духот на времето во кое се создадени и носат приказна која го поривлекува вниманието на сегашноста.
w

Newsletter

Бидете навремено известени за сите промотивни понуди
Кошница Кошницата е празна
Поддржано од
Министерството за култура
на Република Македонија

 
  

     За прв пат на овие виртуелни простори и време ќе најдете се што се барале а не сте можеле да најдете за културата и културните творевини, автентични, традиционални ракотворби кои пленуваат со своето вековно богатство на традиција, живот, искуство.

     Ова е наш и Ваш промотивен период, а и на изолжените производите што се пред нас. Сите тие се уникатни, рачно изработени и оригинални дела и се во еден примерок, се додека не успееме да изработиме примерок повеќе.
     Затоа, Ве молиме, за разбирање во колку имате желба за повеќе примероци, да направите нарачка на нашата адреса:
contact@kulturnariznica.mk