Добредојдовте на нашиот сајт!

    Благодариме што дозволивте да бидеме со Вас овој миг, на нашата страница насловена како „КУЛТУРНА РИЗНИЦА“ и да Ви ги претставиме историјатот и културата на народите преку нивното творештво. 

     Корените на денешното време и дострели се длабоко во минатото. Поврзете се со нив преку прикажаните творби во кои се вградени колективното памтење на голем број генереации, нивните навики , обичаи и нивниот живот. 

    Секој од производите е уникатен, фасцинира со бои и форми а сама по себе има еднинствена  вредност. Во себе го содржат духот на времето во кое се создадени и носат приказна која го поривлекува вниманието на сегашноста.

 

     

 

w

Newsletter

Бидете навремено известени за сите промотивни понуди
Кошница Кошницата е празна
Поддржано од
Министерството за култура
на Република Македонија

 
  

     За прв пат на овие виртуелни простори и време ќе најдете се што се барале а не сте можеле да најдете за културата и културните творевини, автентични, традиционални ракотворби кои пленуваат со своето вековно богатство на традиција, живот, искуство.

     Ова е наш и Ваш промотивен период, а и на изолжените производите што се пред нас. Сите тие се уникатни, рачно изработени и оригинални дела и се во еден примерок, се додека не успееме да изработиме примерок повеќе.
     Затоа, Ве молиме, за разбирање во колку имате желба за повеќе примероци, да направите нарачка на нашата адреса:
contact@kulturnariznica.mk